Wanneer u (of uw bedrijf) inboedel laat verzekeren vraagt de verzekeraar om een Borg certificaat. Vaak wordt dit geëist in de aanvullende polisvoorwaarden. Een Borg certificaat is een document waarop staat vermeld voor welk pand het certificaat is uitgegeven, type bedrijf en welke beveiligingsmaatregelen hiervoor zijn getroffen.

Om een certificaat te verkrijgen voor uw bedrijf dient er eerst een Pakket van Eisen te worden opgesteld. Het pakket van eisen is een document waarin staat omschreven wat de aard van het bedrijf is en waar het bedrijf gevestigd is. De verzekerde waarde van de goederen en de mate van attractiviteit van de verzekerde goederen. Met deze gegevens kan er worden bepaald in welke risicoklasse het bedrijf wordt ingedeeld. Deze risicoklasse wordt op het Borg certificaat vermeld. Bij elke risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen. Zoals Organisatorisch, Bouwkundig, Elektronisch en Opvolging.

Organisatorisch:          Goed sleutel beheer, wie is verantwoordelijk voor de sluitrondes.

Bouwkundig:                Bouwkundige maatregelen zoals het hang en sluitwerk, inbraak vertragend glas, etc

Elektronisch:               Alarmsysteem en detectie

Opvolging:                   Alarmopvolging. Particulier alarmopvolging bedrijf of waarschuwingsadres

Al deze beveiligingsmaatregelen staan op het certificaat. Voor alle maatregelen zijn verschillende niveaus. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de eisen voor de maatregelen. Hierin is klasse 1 het laagst beveiligde niveau en klasse 4 het zwaarst beveiligde niveau.

Er zijn 2 verschillende certificaten, namelijk een Borg certificaat welke staat voor alle getroffen beveiligingsmaatregelen en een borg opleverbewijs welke staat voor 1 beveiligingsmaatregel. Dit kan een bouwkundig of alarmsysteem opleverbewijs zijn. Wij kunnen beide certificaten leveren.

Wanneer alle beveiligingsmaatregelen zijn getroffen conform het Pakket van Eisen kan er een Borg certificaat worden afgegeven.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Secor is een erkend Borg bedrijf. Wij ondersteunen u van A tot Z met de procedure voor een Borg certificaat. Wij toetsen en leggen alles vast in een rapportage. Voeren de beveiligingsmaatregelen voor u uit en leveren tot slot het Borg certificaat.

Add Comment